Dacă întâmpinați eroarea „Wrong username or password” 👇

înseamnă că nu s-au introdus corect credentialele SkyPrivate.

Pentru a vă loga in plugin, trebuie să scrieti:

  • Emailul SkyPrivate sau usernameul SkyPrivate (oricare dintre acestea doua)
  • Parola SkyPrivate

Did this answer your question?